MECHANIK PNEUSERVISU

MECHANIK PNEUSERVISU

Naše společnost přijme do svého kolektivu pracovníka pro práci na pneuservise.

Pneuservis je součástí celosvětové sítě PREMIO a poskytuje i služby v rámci autorizovaného servisu Kia a Yamaha.
Práce je vhodná i pro čerstvé absolventy učebního oboru Automechanik popř. Motomechanik. Po absolvování praxe na pneuservise je možný přesun na odbornou dílnu Autoservisu či Motoservisu.
Je možné i zapracování zájemců s chutí do manuální práce.

Výhodou: praxe v pneuservise, popř. absolvent v oboru automechanik, motomechanik.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky 130 – 200 Kč/hodinu dle sezóny a výkonu, a další zaměstnanecké výhody jako je firemní stravování bez příspěvku zaměstnance, přátelský mladý kolektiv a příjemné klimatizované prostředí.

Nástup možný po dohodě.

Kontaktuj nás na: vedeni@pemm.cz, prosím pošli své CV s fotografií.
https://pemm.cz/
Zadavatel: Miloš Soukup, jednatel společnosti PEMM Brno, s r.o.
Datum: leden 2020

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:
Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi. Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu. PEMM Brno prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné a zavazuje se, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů.

Vaše odpovědi zasílejte na mail: vedeni [at] pemm [dot] cz